0283 547 5555

Tag Archives: Giải pháp chống ô nhiễm

Indonesia trả 5 container rác cho Mỹ

Các container đến từ Seattle chứa rác nhựa và tã lót mặc dù nó được kê khai là chỉ chứa giấy phế liệu. Malaysia chuẩn bị 450 tấn rác để trả cho 7 quốc gia  /  Canada sẽ chi hơn 1 triệu USD mang rác từ Philippines về nước Một container chứa rác tại Batam, […]