0283 547 5555

Tag Archives: điều hành doanh nghiệp

4 xu hướng chiến lược phổ biến mới trên thế giới dành cho nhà quản trị

Để tiến hành tốt việc hoạch định chiến lược cho một doanh nghiệp, nhà quản trị cần quan tâm đến một số xu hướng mới đang ngày càng phổ biến trên thế giới. 1. Thuê ngoài Thuê ngoài (outsourcing) là hành động doanh nghiệp hợp đồng thuê các tổ chức chuyên nghiệp bên ngoài thực […]

Các bước xây dựng hệ thống quản lý chuyên nghiệp

Thông thường, các hộ kinh doanh khi mới chuyển đổi lên doanh nghiệp và các doanh nghiệp mới thành lập đều gặp khó khăn trong việc xây dựng hệ thống quản lý chuyên nghiệp. Sổ sách kế toán thiếu minh bạch, thiếu quy trình hướng dẫn công việc và cơ chế phối hợp trong làm […]

Thuật quản trị: Nhìn người đúng, dùng người hay

Dùng người, phát huy trí tuệ của người khác luôn đóng vai trò quan trọng giúp nhà lãnh đạo có được thành công. Nội dung dưới đây được trích lược từ cuốn Thuật quản trị – 1 trong 4 tập của bộ sách Tứ thư lãnh đạo do tác giả Hòa Nhân biên soạn. Tác […]