0283 547 5555

Tag Archives: CEO

4 xu hướng chiến lược phổ biến mới trên thế giới dành cho nhà quản trị

Để tiến hành tốt việc hoạch định chiến lược cho một doanh nghiệp, nhà quản trị cần quan tâm đến một số xu hướng mới đang ngày càng phổ biến trên thế giới. 1. Thuê ngoài Thuê ngoài (outsourcing) là hành động doanh nghiệp hợp đồng thuê các tổ chức chuyên nghiệp bên ngoài thực […]

Thuật quản trị: Nhìn người đúng, dùng người hay

Dùng người, phát huy trí tuệ của người khác luôn đóng vai trò quan trọng giúp nhà lãnh đạo có được thành công. Nội dung dưới đây được trích lược từ cuốn Thuật quản trị – 1 trong 4 tập của bộ sách Tứ thư lãnh đạo do tác giả Hòa Nhân biên soạn. Tác […]

ceo

Tầm quan trọng của CEO – Giám đốc điều hành

Trong doanh nghiệp, CEO luôn đóng vai trò chủ chốt trong việc hoạch định & quản trị chiến lược, là người tạo nên mối liên kết giữa Ban Giám đốc và các nhà quản lý của tổ chức bằng những tố chất và năng lực sau:   1. Là người ở vị cao nhất của tổ chức, kết […]

Quan ly dieu hanh

Nhà Quản Lý Thoáng

Nhà Quản Lý Thoáng – Lấy lại uy quyền Nhà quản lý điều hành kiểu cũ có cung cách quan hệ chặt: chi li, phê bình, phán xét, sẽ khơi dậy sự thủ thế, thu mình của nhân viên. Họ cứ phải ép nhân viên làm những việc mà người ta không muốn, tức là […]